หน้าเว็บ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน จังหวัดเลย ณ เกษตรที่สูง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย

ข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน จังหวัดเลย ณ เกษตรที่สูง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00น