หน้าเว็บ

ภาพกิจกรรมรับเสด็จพระเทพฯรัตนาชสุดา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฏร์บำรุง